Shrut Tirth Dharamshala

Bhojanshala Timings:-

Navkashi: 07:00am - 09:00am for Rs.0.00

Lunch: 11:00am - 01:00pm for Rs.0.00

Chovihar: 05:00pm - Sunset for Rs.0.00

Address: Near Gururam Pravesh Dwar, Songadh Palitana Road, Malpara, Bhavnagar, Gujarat, India

Pincode: 364270

Transport Details:

Palitana Railway Station - 3.7km
Bhavnagar Airport - 53km