Palitana Rajendra Vihar Dadawadi Jain

Bhojanshala Timings:-

Navkashi: - for Rs.0.00

Lunch: - for Rs.0.00

Chovihar: - for Rs.0.00

Address: Taleti Road, Palitana, Bhavnagar, Gujarat, India

Pincode: 364270

Transport Details:

Palitana Railway Station - 2.4km
Bhavnagar Airport - 60km